Reglement evenementen Vrije Radio Belsele vzw 2024

Terrein:

Het evenemententerrein bevindt zich op het Sint-Andreasplein, achter de kerk van Belsele. De in- en uitgang is ter hoogte van het Hof van Belsele 2. Er zijn ook voldoende nooduitgangen aanwezig.

Mobiliteit:

We raden aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het evenemententerrein te komen. Vlakbij het evenemententerrein is er een (onbewaakte) fietsenstalling. In de dorpskern van Belsele zijn er openbare parkeerplaatsen.

Rolstoelen:

Voor mensen met een rolstoel is er op zondag 9 juni een speciaal podium voorzien. Dit podium wordt d.m.v. pijlen aangeduid.

Eten en drinken:

Er zijn verschillende bars en foodtrucks op het evenemententerrein. We werken met jetons die je kan kopen aan de kassa’s of aan de jetonautomaten. Aangekochte jetons worden niet terugbetaald.

Veiligheid:

Op het terrein is naast het eigen veiligheidsteam van Vrije Radio Belsele vzw ook een professionele bewakingsonderneming aanwezig. Het is belangrijk dat alle bezoekers altijd de instructies van deze teams opvolgen. Zij hebben ook het recht om bij ongewenst iemand de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen. Bij strafbare feiten zal altijd de politie worden verwittigd.

EHBO:

Op het evenemententerrein is er een gekwalificeerd EHBO-team aanwezig waar je als bezoeker een beroep op kan doen. Indien zij oordelen dat bijkomende medische hulp vereist is, zal de 112 worden gebeld.

Geluidsniveau:

Vrije Radio Belsele ziet erop toe dat dj’s en artiesten altijd de vergunde geluidsniveaus respecteren en stelt gratis oordopjes ter beschikking. Deze kan je afhalen aan elke bar en de kassa’s;

Toiletten:

Er zijn voldoende gratis toiletten beschikbaar voor iedereen. We vragen jullie dan ook om die altijd te gebruiken en niet wild te plassen.

Buren:

Het evenemententerrein bevindt zich in de dorpskern. Een goede relatie met de buren is voor ons van groot belang, vandaar dat we met aandrang vragen om (nacht)lawaai in de omliggende straten en wijken te vermijden. Bij vandalisme zullen wij ook altijd de politie verwittigen.

Camera’s:

Zowel in de radiostudio als op het evenemententerrein hangen camera’s om een livestream op internet te realiseren. Deze beelden worden niet opgenomen of bewaard en we doen er alles aan om mensen niet herkenbaar in beeld te brengen. 

0%